Ökad risk för rabies i Sverige

Vissa sjukdomar är värre än andra, en av de värsta är rabies och nu finns det en risk att den tar sig in i Sverige trots att den inte varit på besök sedan 1800-talet. Hur skyddar man sig? Och vad är viktigt att ha i åtanke när man köper en hund för att säkerställa att man inte drabbas av sjuk hund.

Alla djurälskare skulle göra vad som helst för sitt djur, till och med egna leksaker så att hunden har någonting att leka med. Därför är det självklart hemskt för djurälskare att läsa hur det nu finns tusentals illegala hundar i Sverige, hundar som kan komma att bära rabies vilket lätt kan sprida sig till andra hundar och djur.

Tijtte de Vries, chef för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket förklarar:

— Risken är fortfarande väldigt låg men det finns ett stort antal hundar som vi aldrig ser röken av. Har din hund rabies och din hund slickar dig och du blir smittad då dör du.

Rabies är en virussjukdom som kan orsaka akut hjärninflammation om en människa blir smittad, detta kan även drabba den hund som bär på viruset. Det är alltid viktigt att kontakta en läkare om du drabbas av symptom som kan sammankopplas med rabies. Tidiga symptom kan vara feber och pirrningar där du blivit smittad. Sedan kan du drabbas av spasmer, upphetsning, förvirring, förlamning och tids nog förlorar man sin medvetenhet.

Rabies är väldigt sällsynt i Sverige men världen över så 8862054-monkey-and-dogkan man drabbas och enligt WHO världsorganisationen orsakar sjukdom mellan 26 000 och 55 000 dödsfall per år. Främst handlar det om Asien och Afrika. I Sverige har vi varit fria från rabies sedan 1880-talet, men två risken ökar i och med antalet illegala hundar som tas in i landet.

Planerar du att köpa hund? Säkerställ att hunden inte är illegal och frisk innan du avslutar köpet. Det är viktigt att kontrollera att det finns ett veterinärintyg, att hunden är en registrerad rashund och att hunden är id-märkt.